beaphar Protecto rozprašovač proti hmyzu, 2 x 75 ml

359 

Kategorie:

Popis

Informace o produktu „beaphar Protecto rozprašovač proti hmyzu, 2 x 75 ml“

Klasifikace nebezpečnosti
N
Značka
beaphar
Tvar
Rozprašovač

Varování:
Biocidní produkty používejte opatrně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o produktu.

 

Beaphar Protecto Fogger rozprašovač proti hmyzu má princip dvojího účinku. Nejenže dospělé blechy ihned zemřou, ale účinek S-Methoprenu rovněž zastaví vývoj vajíčka v larvu. Lze tak zabránit tomu, aby se blechy dále množily. Rozprašovač rovněž působí proti klíšťatům, vším, roztočům, všenkám, švábům atd.

 

Podrobnosti produktu:

  • Druh produktu: Insekticid
  • Druh přípravku: Aerosol
  • Působí proti blechám, klíšťatům, vším, roztočům, všenkám, švábům atd.
  • S dlouhodobým účinkem (6 měsíců)
  • Obsah je dostačující pro prostory do cca 25 m2 (cca 60 m³) na jeden Fogger.
  • Reg. č. baua N 30421
  • Třída nebezpečného zboží:GHS02 – GHS09 – GHS07
  • Tlakový obal / tř. 2

 

Pokyny k použití: 

Nepoužívejte s místnostech s otevřeným ohněm (plynové topení, kamna, krb). Při aplikaci nejezte, nepijte a nekuřte!
Nestříkejte na zvířata. Nepoužívejte v okolí novorozených koček a štěňat.
Před použitím důkladně protřepejte.

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: Při zahřátí může explodovat. Dráždí pokožku. Velmi toxický pro vodní organismy s dlouhodobým účinkem. Nesmí se dostat do rukou dětí. Před použitím si přečtěte etiketu s označením. Obal nebo etiketu s označením uschovejte pro případ potřeby lékařské pomoci. Chraňte před horkem, jiskrami, otevřeným ohněm, horkými povrchy. Nekuřte. Nestříkejte proti otevřenému ohni nebo jiným zdrojům ohně. Nádoba je pod tlakem: Nepropichujte nebo nedávejte do ohně, ani po použití. Chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám vyšším než 50 °C. Zabraňte vdechnutí stříkané mlhy/aerosolu.

Obsah/nádobu zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Reg. č. baua N 30421

 

Použití:

1. Zvířata odveďte, akvária zakryjte, vypněte větrání akvárií a větrání v místnostech.
2. Protecto Fogger postavte kolmo na vyvýšené místo (např. stůl). Dbejte na odolný povrch a bezpečné ustavení, popř. použijte nepropustnou podložku.
3. Zavřete dveře a okna, otevřete skříně.
4. Úplně zakryjte potraviny, kuchyňské spotřebiče atd. spotřebiče atd.
5. Zcela stiskněte stříkací tlačítko, dokud nezacvakne.
6. Rychle opusťte místnost a zavřete dveře. Umyjte si ruce!
7. Fogger se vyprázdní během 1 až 2 minut.
8. Nechejte působit 2 hodiny, poté prostor minimálně 1 hodinu důkladně větrejte. Během této doby se nezdržujte dlouho v místnosti. Chraňte mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Všeobecné pokyny: Při bezvědomí: Poloha na boku. Přivolejte lékaře. Pokud se objeví příznaky nebo v případě pochybností se poraďte s lékařem. Při bezvědomí nesmí dojít k podání ústy. Dodržujte bezpečnostní pokyny a návod k použití, které jsou uvedeny na nádobě. Po vdechnutí: Osobu vyveďte na čerstvý vzduch a udržujte ji v teple. Při nepravidelném dýchání / zástavě dechu: Umělé dýchání. Při podráždění dýchacích cest produktem: Přivolejte lékaře. Po kontaktu s kůží: Omyjte vodou a dobře opláchněte. Po kontaktu s očima: Vymyjte velkým množstvím vody. Po požití: Nevyvolávejte zvracení. Vypijte velké množství vody.

 

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „beaphar Protecto rozprašovač proti hmyzu, 2 x 75 ml“

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *