Jak ušetřit peníze díky tepelnému čerpadlu

Instalace tepelného čerpadla je jedním z nejjednodušších způsobů, jak ušetřit peníze při provozu vašeho domu. Tepelná čerpadla existují v několika různých variantách, které se liší tím, zda máte v blízkosti vašeho obydlí vodní zdroj, pozemek pro plošný kolektor nebo zda chcete vytápět a chladit svůj dům pomocí elektřiny. Na tepelné čerpadlo můžete dostat dotaci až 180 000 Kč.

Nejčastěji používanou variantou tepelného čerpadla jsou tepelná čerpadla vzduch-voda, která se hodí pro většinu rodinných domů z důvodu hustoty zástavby. U varianty země/voda je potřeba udělat hlubinný vrt, nebo postavit plošný kolektor, což vyžaduje hodně plochy a vysokou investici. Systém voda/voda se v České republice objevuje jen výjimečně.

Jednou z největších výhod tepelných čerpadel je to, že pracují s obnovitelným zdrojem energie, jako je například teplo z vzduchu nebo ze země. Tím pádem se snižují náklady na vytápění a chlazení domu, což může být v průběhu času velkým úsporám.

Další výhodou tepelných čerpadel je, že jsou velmi účinné a mohou být kombinovány s dalšími zdroji tepla, jako je například kotel na pevná paliva nebo teplovodní kotel. Tím se zvyšuje účinnost celého systému a snižuje se spotřeba energie.

Pokud jste zvažovali instalaci tepelného čerpadla, je důležité vybrat správnou variantu pro vaše potřeby a konzultovat to s odborníkem. Pomocí tepelného čerpadla můžete ušetřit peníze na provozu vašeho domu a zároveň přispět k ochraně životního prostředí.

Napsat komentář